Onze software

Verschillende nuttige modules gebundeld in één krachtig kwaliteitsmanagement softwarepakket, maak kennis met Quasydoc.

Kwaliteitsmanagement van uw producten? Met deze Quasydoc-module beheert u alle aspecten om
uw systeem én uw productkwaliteit te verbeteren.

 • Maak kwaliteitsindicatoren aan om uw specifieke kwaliteitseisen in detail te kunnen opvolgen.
 • Stel een set meetbare kwaliteitsdoelstellingen op om doelgericht te werken en om op tijd corrigerende acties te ondernemen.
 • Plan periodieke acties zodat u en uw medewerkers de kwaliteit van de systemen gemakkelijk kunnen managen.
 • Een papierloze oplossing voor uw klantenklachten.
 • Interne non-conformiteiten eenvoudig coördineren zodat u structurele problemen snel op het spoor bent.
 • Maak uw eigen praktische indeling van alle documenten in uw kwaliteitssysteem.
 • Link documenten aan elkaar voor een duidelijkere structuur en maak ze beschikbaar voor uw klanten.
 • Bepaal zelf in welke structuur u uw risicoanalyses bijhoudt – per afdeling of per machine – en leg de waardes vast.
 • Geef de limietgrenzen voor uw risico’s aan, bepaal de gevaren die eigen zijn aan uw processen en koppel er bijhorende maatregelen aan.
 • Koppel documenten en periodieke acties aan gevaren om zo opvolging te verzekeren.

Met deze Quasydoc-module verzamelt u efficiënt al uw leveranciers- en klanteninformatie, van contactgegevens tot productdetails en logistieke afspraken.

 • Bepaal de minimumstock voor elk product en genereer zo bestelvoorstellen en aankooporders.
 • Maak pickingopdrachten en verzendlijsten aan. Wijs bovendien grondstoffen en hulpmaterialen toe aan productieorders.
 • Ken op elk moment de historiek als actuele toestand van uw stock en maak een inventaris aan.
 • Druk handige rapporten, planningen of materiaalbehoeften af voor de werkvloer en het management.Maak uitgaande facturen en volg de inkomende facturen op.
 • Genereer een eigen lotnummer en label voor eindproducten.
 • De tracking en tracing van uw producten wordt gegarandeerd.

Ga voor de traceerbaarheid-module: organiseer doeltreffend uw stockbeheer en leef de wettelijke traceerbaarheidseisen na.
Zo garandeert u de tracking en tracing van al uw producten.

 • Elk product krijgt een intern lotnummer om het snel te kunnen traceren.
 • Print barcode-etiketten met lotnummer en registreer zo alle stockbewegingen en –correcties.
 • Laat producten met kwaliteitsafwijkingen blokkeren.
 • Genereer een eigen lotnummer en label voor eindproducten.
 • Beheer de interne logistiek voor al uw afdelingsmagazijnen.

Organiseer met deze module op doeltreffende wijze uw stock en voorraad en houd zo alle bewegingen en correcties in de hand.

 • Print barcode-etiketten met lotnummer
 • Laat producten met kwaliteitsafwijkingen blokkeren.
 • Ken op elk moment de historiek als de actuele toestand van uw stock en maak een inventaris op.
 • Krijg voorstellen voor uw productieplanning op basis van uw bestellingen en minimumstock.
 • Wijs grondstoffen en hulpmaterialen toe aan productieorders.
 • Bepaal de waarde van verbruikte producten binnen een bepaalde periode.
 • Beheer de interne logistiek voor al uw afdelingsmagazijnen.
 • Druk handige rapporten, planningen of materiaalbehoeften af voor de werkvloer en het management.

Stel met deze Quasydoc-module uw product- en processpecificaties, van grondstof tot eindproduct, op en geef ze weer in een eigen lay-out.

 • Al uw leveranciers beheren hun productspecificaties in OW lay-out.
  Bovendien krijgen ze beperkte toegang tot uw systeem om productgegevens in te vullen.
 • Quasydoc verifieert uw specificaties en meetresultaten automatisch en
  meldt u wanneer ze niet voldoen aan de minimale vereisten die u hebt gespecificeerd.

Beheer met de Quasydoc procesbeheer-module alle specificaties, van grondstof tot eindproduct.

 • Geef uw leveranciers beperkte toegang tot uw systeem om productgegevens in te vullen.
 • Quasydoc verifieert uw specificaties en meetresultaten automatisch en meldt wanneer
  deze niet voldoen aan de minimale vereisten die u hebt gespecificeerd.
 • Coördineer eenvoudig interne non-conformiteiten zodat u structurele problemen snel op het spoor bent.
 • Maak uw eigen praktische indeling van alle documenten in uw kwaliteitssysteem.
 • Synchroniseer uw vaststellingen zodat u ze verder kan opvolgen in een van de andere modules, zoals leveranciersklachten of technisch onderhoud.
 • Stel een checklist op en wijs deze toe aan een gebruiker of voeg er foto’s aan toe. Werk ze overigens eenvoudig offline af.
 • Registreer losse vaststellingen.
 • Op elk moment kan u de functieomschrijving, het opleidingsniveau en
  de kwalificaties van uw medewerkers wijzigen, door het genereren van een opleiding- en kwalificatiematrix.
 • Laad opleidingen in PowerPoint op.
 • Bepaal met een paswoord wie toegang heeft tot bepaalde opleidingen en registreer de opleidingsstatus automatisch per medewerker.
 • Verzeker opfrissingen aan de hand van geautomatiseerde reminders.

Ga voor de klachtenbeheer-module en kies voor een papierloze oplossing voor uw klantenklachten; van ontvangst tot afhandeling.

 • Pak leveranciersklachten systematisch en transparant aan.
 • Coördineer eenvoudig interne non-conformiteiten zodat u structurele problemen snel op het spoor bent.
 • Houd uw leveranciersbeoordelingen up-to-date.

De Productie-module kiezen? Ga voor een online pakket waarmee u uw productie vlot plant en rapporteert met volledige traceerbaarheid.

 • Krijg voorstellen voor uw productieplanning op basis van uw bestellingen en minimumstock.
 • Wijs grondstoffen en hulpmaterialen toe aan productieorders.
 • Druk handige rapporten, planningen of materiaalbehoeften af voor de werkvloer en het management.
 • Genereer een eigen lotnummer en label voor eindproducten.
 • De tracking en tracing van uw producten is gegarandeerd.
 • Plan en rapporteer preventief en curatief onderhoud.
 • Uw uitvoerders krijgen automatisch berichten over interventies met een bijbehorende werkbon.
  Krijg op basis van deze gegevens statistieken en eventuele herstellingskosten.

Download onze brochure

Hebt u vragen over de mogelijkheden van onze software of bent u geïnteresseerd in één van onze opleidingen?

Aarzel niet om ons te contacteren.

Contacteer ons

Nieuws van Quasydoc

Blijf op de hoogte en ontdek ons nieuws