Opleidingen

Ontdek door Quasydoc georganiseerde opleidingen.

Quasydoc bevat een heel uitgebreide module specificatiebeheer. Het systeem laat u toe om zowel grondstofspecificaties, processpecificaties als eindproductspecificaties te beheren. Hierbij wordt het internet optimaal gebruikt. Leveranciers kunnen via het web gevraagd worden om de specificaties voor hun producten in te vullen. Eindproductspecificaties kunnen op hun beurt via het web naar de klant worden gezonden.
Voor levensmiddelen is het mogelijk om via de productstructuur de allergenenlijst, ingrediëntendeclaratie en nutritionele waarde te berekenen op basis van de data in de grondstofspecificatie. Op die manier kunnen de eisen uit de Europese verordening 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten geautomatiseerd berekend worden en bedrukkingsinformatie voor etiketten vanuit Quasydoc gegenereerd worden. Een koppeling met GS1 trustbox wordt voorzien.

Prijs:
€ 130,00 / persoon (excl. BTW)

Beschikbare datums:
22/11/2018 13:30-16:30

Klik hier om in te schrijven.

Ik wens graag meer info.

Quasydoc fieldcheck is een module waarmee de klant zijn eigen checklisten kan bouwen en met een mobiel toestel (tablet, smarthone, …) kan afwerken. Afwijkingen kunnen geregistreerd worden als vaststellingen die dan in Quasydoc een verdere bestemming krijgen als een opdracht voor de technische dienst, een corrigerende actie, een leveranciersklachte, …
In deze opleiding wordt stap voor stap geleerd hoe dergelijke checklists opgesteld en afgewerkt kunnen worden en hoe vaststellingen verder in Quasydoc verwerkt kunnen worden.

Prijs:
€ 125,00 / persoon (excl. BTW)

Beschikbare datums

Klik hier om in te schrijven.

Ik wens graag meer info.

Quasydoc laat u toe uw kwaliteitscontroleplan te beheren. Alle mogelijke kwaliteitscontroles en labo-analyses worden ofwel tijdsgestuurd ofwel event gestuurd (volledig geïntegreerd in de logistieke stroom) gepland.
Registratie van de resultaten kan rechtstreeks in Quasydoc, met gekoppeld aan de specificatiemodule een automatische interpretatie van de ingegeven waarden. Bij resultaten buiten specificatie kunnen aantoonbare acties genomen worden.

Prijs:
€ 125,00 / persoon (excl. BTW)

Beschikbare datums

Klik hier om in te schrijven.

Ik wens graag meer info.

Quasydoc helpt u de verschillende onderdelen van de kwaliteitsaspecten van de relatie met uw leveranciers te beheren. We denken hierbij aan het opvragen van kwaliteitscertificaten van leveranciers, het beheer van grondstofspecificaties, afhandeling en opvolging van leveranciersklachten, semi-automatische leveranciersbeoordelingen, leveranciersselectie mbv de workflowmodule, ingangscontrole geïntegreerd in de logistieke flow, …
In deze opleiding overlopen we stap voor stap deze verschillende aspecten van een geautomatiseerd supplier quality management system.

Prijs:
€ 125,00 / persoon (excl. BTW)

Beschikbare datums

Klik hier om in te schrijven.

Ik wens graag meer info.

Workflows zijn procesflows die volledig klantgerelateerd zijn. U hebt zelf de mogelijkheid om specifieke procedures uit uw kwaliteitssysteem in stappen uit te schrijven en het verloop ervan te bepalen. U creëert uw eigen velden, eigen schermen en workflow logica en op die manier ontstaat er een workflow met dezelfde look and feel als de standaard Quasydoc modules. Denk maar eens aan leveranciersselectie, productontwikkeling, …. In deze opleiding leren we u, aan de hand van een concreet voorbeeld, stap voor stap hoe u uw eigen processen kan automatiseren en zo een stapje dichter bij een volledig papierloos opvolgsysteem kan komen.
Deze opleiding wordt duurt een ganse dag. Er wordt ruim de tijd voorzien om stap voor stap een eigen workflow onder begeleiding uit te werken. Aan het eind van deze cursus kan u zelfstandig workflows ontwerpen in Quasydoc en staat er al minstens één workflow in de startblokken in uw eigen Quasydoc omgeving.

Prijs:
€ 250,00 / persoon (excl. BTW)

Beschikbare datums:
29/11/2018 9:00-16:00

Klik hier om in te schrijven.

Ik wens graag meer info.

Quasydoc heeft een aparte module logistiek en traceerbaarheid voor grootkeukens, waarmee we grootkeukens op een eenvoudige manier in staat stellen om te voldoen aan de wettelijke verplichting tot traceerbaarheid.

De module logistiek en traceerbaarheid bevat volgende functionaliteit:

 • Ontvangst goederen met bijhorende ingaande traceerbaarheid, waarbij geleverde producten manueel, tegenover zendnota’s of tegenover bestellingen kunnen ontvangen worden
 • Voorraadbeheer: met de belangrijkste stocktransacties, stockblokkeringen en afhandeling van blokkades, stockcorrecties, interne traceerbaarheid op basis van historische stocktransacties, stockwaardering tbv inventaris,
 • Kostennacalculatie: berekening van de kosten verbruik per periode met de mogelijkheid tot budgetcontrole.
 • Aankoopmodule: waarmee op basis van minimum stock bestelvoorstellen kunnen gegenereerd worden, die dan tot een leveranciersbestelling kunnen worden omgezet.
 • De module “interne bestellingen” waarbij afdelingen bestellingen kunnen doen aan een centraal magazijn met behoud van traceerbaarheid
 • Mogelijkheid tot integratie van kwaliteitscontroles bij ontvangst, zoals o.a. aanlevertemperatuur, …

Prijs:
€ 125,00 / persoon (excl. Bhttps://www.quasydoc.eu/system_training_subscription.php?nr=9TW)

Beschikbare datums

Klik hier om in te schrijven.

Ik wens graag meer info.

In deze opleiding overlopen we de hele logistieke flow die je in Quasydoc kan opzetten, van aankoopbeheer over stockbeheer, productieplanning en verkoopmodule inclusief facturatie aan de klant en de mogelijkheid om een koppeling te maken met een boekhoudpakket

Prijs:
€ 125,00 / persoon (excl. BTW)

Beschikbare datums

Klik hier om in te schrijven.

Ik wens graag meer info.

Inleidende cursus over de belangrijkste kwaliteitsgerelateerde onderdelen van Quasydoc

Doelgroep:

 • nieuwe medewerkers in organisaties die al met Quasydoc werken
 • medewerkers van organisaties die slechts een gedeelte van Quasydoc gebruiken en die zicht willen krijgen op de andere modules
 • geïnteresseerde prospecten, die kennis willen maken met de mogelijkheden van Quasydoc

Programma:

 • Vanaf 13u15: Onthaal
 • 13u30 Korte inleiding tot Quasydoc: opzet, historiek, SaaS-applicatie
 • 13u45 Introductie tot de module kwaliteitsborging: klantenklachten, leveranciersklachten, non conforme producten, leveranciersbeoordeling
 • 14u15 Introductie tot de module kwaliteitsmanagement: kwaliteitsindicatoren, corrigerende en preventieve maatregelen, periodieke acties
 • 14u45 Introductie tot de module kwaliteitscontrole: planning van analyses en controles, analysecertificaten, communicatie met interne en externe labo’s, geautomatiseerde interpretatie van resultaten
 • 15u15 Pauze
 • 15u45 Introductie tot het documentbeheer & opleidingsmodule
 • 16u15 Introductie tot de workflowmodule:
 • 16u45 Quasydoc Fieldcheck – mobiele applicatie om checklists mee af te werken en de hier uit voorkomende acties op te volgen
 • 17u15 – 17u30: Vragen en suggesties

Prijs:
€ 125,00 / persoon (excl. BTW)

Beschikbare datums

Klik hier om in te schrijven.

Ik wens graag meer info.

Software

Gebruiksvriendelijke webapplicatie voor een efficiënter procesbeheer.

01

Kwaliteitsmanagement

U maakt kwaliteitsindicatoren aan om uw specifieke kwaliteitseisen in detail te kunnen opvolgen.
U stelt een set meetbare kwaliteitsdoelstellingen op om doelgericht te werken en op tijd corrigerende acties te ondernemen.

02

Supply chain management

U verzamelt efficiënt al uw leveranciers- en klanteninformatie, van contactgegevens tot productdetails en logistieke afspraken.
U bepaalt de minimumstock voor elk product en genereert zo bestelvoorstellen én aankooporders.

03

Traceerbaarheid

U organiseert doeltreffend uw stockbeheer en leeft de wettelijke traceerbaarheidseisen na. Elk product krijgt een intern lotnummer om het snel te kunnen traceren.
U print barcode-etiketten met lotnummer en registreert zo alle stockbewegingen en –correcties.

04

Stock- en voorraadbeheer

U print barcode-etiketten met lotnummer en registreert zo alle stockbewegingen en –correcties.
U laat producten met kwaliteitsafwijkingen blokkeren.

05

Specificatiebeheer

U beheert alle specificaties, van grondstof tot eindproduct.
Al uw leveranciers beheren hun productspecificaties in OW lay-out.
Uw leveranciers krijgen beperkte toegang tot uw systeem om productgegevens in te vullen.

06

Procesbeheer

U beheert alle specificaties, van grondstof tot eindproduct.
Uw leveranciers krijgen beperkte toegang tot uw systeem om productgegevens in te vullen.
Ouasydoc verifieert uw specificaties en meetresultaten.

07

Klachtenbeheer

U kiest voor een papierloze oplossing voor uw klantenklachten, van ontvangst tot afhandeling.
U pakt leveranciersklachten systematisch en transparant aan.

08

Productie

U krijgt een voorstel voor uw productieplanning op basis van uw bestellingen en minimumstock.
U wijst grondstoffen en hulpmaterialen toe aan productieorders.